Ấm Tử Sa Nghi Hưng Đẹp Bền Giá Rẻ Có Giấy Chứng Nhận Giảm Giá 30-60%

Menu
0933 44 66 33
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
- 21%
Ấm Tử Sa Trúc Đoạn Lục Nê Dân Quốc 260ml

Ấm Tử Sa Trúc Đoạn Lục Nê Dân Quốc 260ml

Mã sp: ATS-PTTĐ260

750.000đ

950.000
Sản phẩm mới
- 24%
Ấm Tử Sa Tiêu Anh Thu Thủy Bạch Đoạn Nê 230ml

Ấm Tử Sa Tiêu Anh Thu Thủy Bạch Đoạn Nê 230ml

Mã sp: ATS-BĐN230

950.000đ

1.250.000
Sản phẩm mới
- 24%
Ấm Tử Sa Tỉnh Lan Đại Hồng Bào 220ml

Ấm Tử Sa Tỉnh Lan Đại Hồng Bào 220ml

Mã sp: ATS-TL220

950.000đ

1.250.000
Sản phẩm mới
- 26%
Ấm Tử Sa Tỉnh Lan Hoàng Kim Đoạn Nê 200ml

Ấm Tử Sa Tỉnh Lan Hoàng Kim Đoạn Nê 200ml

Mã sp: TL-200ml

580.000đ

780.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 24%
Ấm Tử Sa Hồ Lô Hoàng Kim Đoạn Nê 120ml

Ấm Tử Sa Hồ Lô Hoàng Kim Đoạn Nê 120ml

Mã sp: ATS-HL120

950.000đ

1.250.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 24%
Ấm Tử Sa Hán Đạc Đại Hồng Bào 220ml

Ấm Tử Sa Hán Đạc Đại Hồng Bào 220ml

Mã sp: ATSHĐ-180

950.000đ

1.250.000
Sản phẩm mới
- 24%
Ấm Tử Sa Tây Thi Hắc Kim Sa 160ml

Ấm Tử Sa Tây Thi Hắc Kim Sa 160ml

Mã sp: ATS-160

950.000đ

1.250.000
Sản phẩm mới
- 17%
Ấm Tử Sa Cung Đăng Hắc Nê 220ml

Ấm Tử Sa Cung Đăng Hắc Nê 220ml

Mã sp: ATS-CĐ220

950.000đ

1.150.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 32%
Ấm Tử Sa Thạch Biều Đại Hồng Bào 200ml

Ấm Tử Sa Thạch Biều Đại Hồng Bào 200ml

Mã sp: ATS-TB200

850.000đ

1.250.000
Sản phẩm mới
- 24%
Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Dẹt Hắc Nê Khắc Hoa Mận 180ml

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Dẹt Hắc Nê Khắc Hoa Mận 180ml

Mã sp: ATS-PCD180

950.000đ

1.250.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 24%
Ấm Tử Sa Nam Qua Đoạn Nê 220ml

Ấm Tử Sa Nam Qua Đoạn Nê 220ml

Mã sp: ATS-NQ220

950.000đ

1.250.000
Xem thêm Ấm Tử Sa Phổ Thông
Sản phẩm mới
- 7%
Ấm Tử Sa Bán Nguyệt Tử Nê Khắc Bát Nhã Tâm Kinh 360ml

Ấm Tử Sa Bán Nguyệt Tử Nê Khắc Bát Nhã Tâm Kinh 360ml

Mã sp: ATS-BN360

2.650.000đ

2.850.000
Sản phẩm mới
- 22%
Ấm Tử Sa Bào Tôn Chu Nê 170ml

Ấm Tử Sa Bào Tôn Chu Nê 170ml

Mã sp: ATS-BT170

1.450.000đ

1.850.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 18%
Ấm Tử Sa Hư Biến Hắc Nê 180ml

Ấm Tử Sa Hư Biến Hắc Nê 180ml

Mã sp: ATS-HB180

1.850.000đ

2.250.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 18%
Ấm Tử Sa Thạch Biều Đáy Tào Thanh 200ml

Ấm Tử Sa Thạch Biều Đáy Tào Thanh 200ml

Mã sp: ATS-TBĐTT200

1.850.000đ

2.250.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 14%
Ấm Tử Sa Đại Bân Như Ý Đáy Tào Thanh 200ml

Ấm Tử Sa Đại Bân Như Ý Đáy Tào Thanh 200ml

Mã sp: ATS-ĐBNY200

2.450.000đ

2.850.000
Sản phẩm mới
- 31%
Ấm Tử Sa Tiêu Anh Thu Thủy Hoàng Kim Đoạn Nê 200ml

Ấm Tử Sa Tiêu Anh Thu Thủy Hoàng Kim Đoạn Nê 200ml

Mã sp: ATS-TA200

1.200.000đ

1.750.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 22%
Ấm Tử Sa Nạp Biều Đại Hồng Bào Độc Ẩm 150ml

Ấm Tử Sa Nạp Biều Đại Hồng Bào Độc Ẩm 150ml

Mã sp: ATS-NB150

1.450.000đ

1.850.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 22%
Ấm Tử Sa Như Ý Cát Tường Tử Nê 320ml

Ấm Tử Sa Như Ý Cát Tường Tử Nê 320ml

Mã sp: ATS-NYCT320

1.450.000đ

1.850.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 21%
Ấm Tử Sa Long Đán Đại Hồng Bào Wuhui Miêu Kim 160ml

Ấm Tử Sa Long Đán Đại Hồng Bào Wuhui Miêu Kim 160ml

Mã sp: ATS-LĐMK160

2.250.000đ

2.850.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 21%
Ấm Tử Sa Phan Hồ Đại Hồng Bào Wuhui Miêu Kim 130ml

Ấm Tử Sa Phan Hồ Đại Hồng Bào Wuhui Miêu Kim 130ml

Mã sp: ÁT-PHMK130

2.250.000đ

2.850.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
Ấm Tử Sa Hợp Đẩu Tử Nê 260ml

Ấm Tử Sa Hợp Đẩu Tử Nê 260ml

Mã sp: ÁT-HĐ260

1.450.000đ

Xem thêm Ấm Tử Sa Trung Cấp
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 19%
Ấm Tử Sa Tường Long Miêu Kim 350ml

Ấm Tử Sa Tường Long Miêu Kim 350ml

Mã sp: ATS-TL350

6.500.000đ

8.000.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 23%
Ấm Tử Sa Mỹ Nhân Kiên Đáy Tào Thanh 300ml

Ấm Tử Sa Mỹ Nhân Kiên Đáy Tào Thanh 300ml

Mã sp: MNK-ĐTT300

5.000.000đ

6.500.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 35%
Ấm Tử Sa Cung Đăng Lục Nê 270ml

Ấm Tử Sa Cung Đăng Lục Nê 270ml

Mã sp: ATS-CĐ270

4.250.000đ

6.500.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 23%
Ấm Tử Sa Tiêu Anh Lục Phương Giáng Ba Hồng Nê 320ml

Ấm Tử Sa Tiêu Anh Lục Phương Giáng Ba Hồng Nê 320ml

Mã sp: ATS-TAGBN320

5.000.000đ

6.500.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 25%
Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Ngũ Long Nghệ Nhân Chu Lượng 500ml

Ấm Tử Sa Phỏng Cổ Ngũ Long Nghệ Nhân Chu Lượng 500ml

Mã sp: ATS-CL500

13.500.000đ

18.000.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 25%
Ấm Tử Sa Thạch Biều Ngũ Long Nghệ Nhân Chu Lượng 350ml

Ấm Tử Sa Thạch Biều Ngũ Long Nghệ Nhân Chu Lượng 350ml

Mã sp: ATSCL350

13.500.000đ

18.000.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 25%
Ấm Tử Sa Hư Biến Ngũ Long Nghệ Nhân Chu Lượng 260ml

Ấm Tử Sa Hư Biến Ngũ Long Nghệ Nhân Chu Lượng 260ml

Mã sp: ATSCL260

13.500.000đ

18.000.000
Sản phẩm mới
Sản phẩm hot
- 25%
Ấm Tử Sa Tần Quyền Ngũ Long Nghệ Nhân Chu Lượng 280ml

Ấm Tử Sa Tần Quyền Ngũ Long Nghệ Nhân Chu Lượng 280ml

Mã sp: ATSCL280

13.500.000đ

18.000.000

Tin nổi bật

Thành tích của HALIVINA

 • CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU XANH
 • CUP THƯC PHẨM XANH
 • CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU VÀNG
 • CUP THƯƠNG HIỆU VÀNG
 • CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM UY TÍN CHẤT LƯỢNG
 • CUP SẢN PHẨM UY TÍN CHẤT LƯỢNG
 • CHỨNG NHẬN TOP 100 SẢN PHẨM TỐT NHẤT
 • CHỨNG NHẬN TOP 100 SẢN PHẨM TỐT NHẤT
 • CHỨNG NHẬN HUY CHƯƠNG VÀNG
 • HUY CHƯƠNG VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
 • CHỨNG NHẬN TOP 100 SP TỐT CHO GIA ĐÌNH
 • CHỨNG NHẬN TOP 100 SP TỐT CHO GIA ĐÌNH

Tag từ khoá

trà ngon, trà ô long, trà xanh, trà thiết quan âm, trà phổ nhĩ, trà tân cương thái nguyên, trà thái nguyên, trà hoa, trà thảo dược, trà long tĩnh, trà đại hồng bào, trà lục qua an phiến, hồng trà vũ di, trà tiểu long châu, trà đắng, trà ô long nhân sâm, trà trắng, bạch trà tây côn lĩnh, trà đuôi rồng, trà shan tuyết, trà ô long đen, trà ô long sữa, trà hoàng sơn mao phong, trà phô nhĩ quýt, trà chính sơn tiểu chủng, trà lam, trà móc câu, trà nõn tôm, trà đinh, trà kỳ môn hồng trà, trà đơn tùng phượng hoàng, trà ô long lão, trà ô long đen...